Tjenester

Multimodal transport

Med stadige kødannelser og overtra kerte veier minsker påliteligheten for optimal godsfremføring på vei. Dette kombinert med sterkere reguleringer, økt fokus på forurensning, underbetalte sjåfører og ulykker langs norske veier er det i kombinasjonen av forskjellige transportmetoder fremtiden ligger. Multimodal transport er den mest e ektive kombinasjonen av ulike transportmetoder utført med optimale ledetider, fokus på økt miljømessig bærekraft og redusert karbonutslipp. Vi kan tilby slike løsninger globalt så vel som nasjonalt og for alle typer gods.

Stykkgods

Vi prioriterer vestlandet og ser det som et samfunnsansvar å ytte så mye gods som mulig bort fra farlige situasjoner på vei og over på båt og bane. Vi har den beste transittiden i markedet fra østen med ukentlige avganger fra samtlige havner og øker vårt fokus på vestlandet ved å gjøre Stavanger til første stopp og hovedmottak i Norge for alt stykkgods og partigods.

Shortsea frakt (nærskipsfart)

Faste ukentlige avganger mellom Europa og Norge for fulloads/containere og prosjektgods, dette kan leveres til hele landet. Trygg og pålitelig styring av prosjektlogistikk og overdimensjonert gods. Tellus kan arrangere hele transporten fra Europa til hvor some helst langs norskekysten, og har blant annet ukentlige seilinger til de este oljebasene.

0%

Rimeligere i snitt sammenlignet med bil Sentraleuropa – Norge

0%

Redusert utslipp sammenlignet med bil

0%

Rimeligere i snitt sammenlignet med bil Sentraleuropa – Tananger

Tilnærmet ubegrenset kapasitet

Shipping og flyfrakt

Tellus kan arrangere alle typer yfrakt og sjøfrakt fra alle destinasjoner, vårt agentnettverk er verdensomspennende og ere av disse representerer de fremste i sitt fagfelt.

Varehus og tjenester

Tellus kan arrangere warehousing i Norge eller ved mest hensiktsmessig sted i utlandet. Dette gjelder både for tollager og ordinært lager.

Meny