Om oss

VELKOMMEN TIL TELLUS LOGISTICS

Tellus Logistics ble stiftet i Stavanger i 2013 av medarbeidere med lang erfaring innen spedisjonsfaget. Vi er i dag 8 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på 33 millioner kroner.

Utviklingen i bransjen har i de senere år gått mest i retning av at større internasjonale konsern har
kjøpt opp de mindre aktørene, noe som har ført til at hovedfokus har blitt yttet til volum og omsetning framfor kvalitet. Vi ønsker å gå i motsatt retning og ha kundens behov i fokus ved å ha personlig oppfølging av hver enkelt forsendelse.

En stor del av veksten de siste årene kommer av et sterkt fokus på multimodale og intermodale transportmetoder. I 2017 ble vi en gasellebedrift.

Tellus er en uavhengig speditør som gjør at
vi står fritt til å velge en fraktløsning og befrakter som best passer kunden

Vi har agenter og sammarbeidspartnere
i de este land og kan ordne spesialiserte løsninger for ditt behov.

Fordeler ved å bruke Tellus Logistics

Målte kostnader er kontrollerte kostnader, ved å ha en dedikert aktør avsvarlig for frakt og fortolling øker innsynet i de reele fraktkostnadene og kvaliteten på tjenestene som tilbys. Med en sentralisert modell vil kunden bruke minimalt med tid på fraktrelaterte oppgaver og heller fokusere på egen kompetanse.

LEVERANDØRER

En samlet logistikkjede gir leverandører, tollmyndigheter og dine kunder ett kontaktpunkt, samt sikrer informasjons- flyt mellom involverte parter og optimal frakthåndtering.

Ved et evt anbud eller budsjettering av nye prosjekter vil Tellus kunne tilby et kostnadsoverslag på kort varsel samt løsning som er tilpasset prosjektets lokasjon, varighet og tidsmodell. En slik modell gir trygghet og forutsigbarhet skulle noe uforutsett skje. Tellus har et bredt spekter med samarbeidspartnere globalt og kan på kort varsel sette leverandør og riktig transportør i kontakt for å hindre nedetid i produksjon eller i en operasjon.

Supply chain management har i de siste årene blitt en mer kompleks oppgave, spesielt i vår region da kostnader og leveringsdyktighet stadig står i mot hverandre, og det kreves ofte store nansielle ressurser av selskaper for
å styre alle aspekter av sin egen supply chain.

Ikke bare har kompleksiteten økt men også avhengigheten av en godt fungerende kjede bestående av leverandører, kunder, transportører og alle andre større og mindre aktører.

Ved å sette Tellus som senter for disse aktivitetene frigjøres tid og skaper enkle kommunikasjonslinjer hos alle parter, som igjen øker e ektiviteten og kostnadskontrollen hos bedriften.

Med en fortollingsavtale vil alle forsendelser registreres fortløpende og føres mot det enkelte prosjektet sammen med all dokumentasjon vedrørende frakt eller toll. Dette blir da enkelt tilgjengelig og kan leveres som èn rapport ved prosjektets slutt, revisjon eller interne evalueringer.

Rapporten vil blant annet beskrive kvalitet, transportmetoder og avvik. En mal for utformingen av denne kan sees i sammenheng med eventuelle rapporteringskrav fra kunde.

Miljø og sosial dumping

”Vår tids største utfordring og et ansvar for alle som er involverte parter i internasjonal handel og produksjon.”

Slik blir det gjerne sagt, men få bedrifter i Norge vet at de kan ha en direkte innvirkning på dette ved å sette krav til sin transportør.

Ved å aktivt sende gods multimodalt og minimere vår eksponering til lastebiltransport bidrar vi til et renere klima, færre ulykker på norske veier og fjerner oss fra et system der utenlandske sjåfører får betalt under minstelønn
av norske transportformidlere for å transportere gods til, fra og i Norge.

Meny